6 april 2010 – Reactie op bestemmingsplan Landelijk gebied

Op 6 april heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland haar zienswijze ingediend bij de gemeente Leidschendam-Voorburg naar aanleiding van het Voorontwerpbestemmingsplan “Landelijk Gebied 2011”. Dit voorontwerp is nog behoorlijk ‘vaag’ en een aantal recente ontwikkelingen in en om Vlietland worden niet genoemd, zodat het lastig is tot standpunten te komen. De Vrienden hebben dit ook in haar zienswijze naar voren gebracht en zullen te zijner tijd natuurlijk op het bestemmingsplan zelf een reactie geven.

Reacties gesloten.