6 juli 2007 – Pleidooi Raad van State

Aanstaande donderdag is het zover, de Raad van State (RvS) zal dan zitting houden over het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005.

Het bestuur van de vereniging is samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg al druk bezig de pleitnota voor te bereiden. Alle argumenten waarop wij nog een reactie verwachten zullen worden aangekaart en we zullen onze argumenten mondeling toelichten aan de behandelende kamer van de RvS. Zo snel mogelijk na de zitting zullen we verslag doen van de ervaringen en reacties.

Reacties gesloten.