6 juli 2011 – Informatieavond Meeslouwerplas

Woensdagavond 6 juli is voor aanwonenden en andere belangstellenden een informatieavond over het project Meeslouwerplas gehouden. Namens de Vrienden was Sonja Noot aanwezig. Er passeerden diverse presentaties de revue, o.a. het tijdpad (start van de werkzaamheden de week erna!), het Krekenplan en de verwachte opbrengsten daarvan voor natuurontwikkeling, de organisatie van de werkzaamheden, de stand van zaken m.b.t. het zelf bedienen van de brug door watersporters etc.

Voor het laatste nieuws over dit alles zie: www.meeslouwerplas.nl

Hier vind je het Krantenknipsel van 14 juli uit de Leidschendammer en Voorburgse Courant

Reacties gesloten.