6 september 2019 – Massale bomenkap in Vlietland voorlopig uitgesteld

Alle gebiedspartijen die al naar de rechter waren gestapt vanwege de massale bomenkap in Vlietland zijn blij dat deze voorlopig is uitgesteld. De reden om nu niet te kappen is dat er geen vergunning is in het kader van de Natuurbeschermingswet, zo liet de Provincie Zuid-Holland (PZH) ons weten.

In onderstaand nieuwsbericht op Omroep West geeft de woordvoerder van PZH weer eens (want niet voor het eerst) een verkeerde voorstelling van zaken over het kappen van bomen in Vlietland, soms zelfs 2x in één zin. Zo is het kappen niet (alleen) uitgesteld vanwege het kort geding; het kappen is (vooral ook) uitgesteld, omdat de Omgevingsdienst Haaglanden vaststelde dat de kapplannen in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet (de reden zoals aan ons gemeld).

Anders dan de provinciewoordvoerder beweert, zijn wij natuurlijk niet tegen de kap van bomen die een gevaar voor de bezoekers vormen. Wij zijn tegen de enorme omvang van de kapplannen en we zijn ertegen, dat alles in één keer gekapt zou worden en dat er geen enkele rekening is gehouden met andere belangen. Staatsbosbeheer liet ons trouwens weten, dat het gebied veilig is (op hun website staat “Is er nu al sprake van gevaarlijke situaties? Nee, op dit moment is het gebied veilig. Het bos wordt goed gemonitord door de boswachters.”). En dat er ook niet zoveel gekapt hoeft te worden als oorspronkelijk de bedoeling was.

Jammer genoeg doet de woordvoerder van de provincie aan ordinaire bangmakerij door te beweren dat overwogen wordt delen van Vlietland af te sluiten met hekken “om te voorkomen dat takken op bezoekers vallen. PZH liet ons vandaag juist weten, dat er gedacht wordt aan het kappen van individuele bomen die een veiligheidsrisico vormen, juist om het gebied niet te hoeven afsluiten.

Het lijkt ons van belang, dat de provincie ophoudt met dit soort ‘framing’ en zich gaat gedragen als een volwassen bestuur dat zorgvuldig met feiten en zijn burgers omgaat.

PS We hebben Omroep West gevraagd het bericht te corrigeren.

Nieuwsbericht 6 september 2019 op Omroep West over Massale bomenkap in Vlietland voorlopig uitgesteld (ongecorrigeerd)

Nieuwsbericht 6 september 2019 op Omroep West over Massale bomenkap in Vlietland voorlopig uitgesteld (ongecorrigeerd)

Reacties gesloten.