7 juli 2022 – Zienswijze Vrienden op Doorontwikkeling Vlietland Noord

Naast een flink aantal zienswijzen vanuit Voorschoten heeft ook de Vereniging Vrienden van Vlietland haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord” ingediend bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg. We richten ons met name op de afwezigheid van substantiële maatregelen om de natuurwaarden in Vlietland te beschermen en zoveel mogelijk te behouden.

Hier vind je onze zienswijze.

Reacties gesloten.