8 maart 2017 – Gemeenteraad unaniem akkoord motie Vlietland

De Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg heeft zich gisteravond unaniem achter een motie van PvdA, GBLV geschaard om de Provincie Zuid-Holland te dwingen zich aan de afspraken te houden. Al in 2009 zijn er afspraken gemaakt over goede compenserende maatregelen bij natuur- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas als daar de Rijnlandroute zou worden aangelegd. Vlietland vervult voor Leidschendam-Voorburg een belangrijke functie, maar ook voor de regio als geheel. Het gaat om een gebied met grote landschappelijke- en natuurwaarde waar nu een snelweg vlak langs wordt gelegd. Hiervoor worden nu duizenden bomen en struiken gekapt.

Reeds in 2009 is met de provincie Zuid-Holland afgesproken dat bomenkap gecompenseerd zou worden en dat de nieuwe snelweg wordt ingepast met mooie geluidwallen. Inmiddels is Zuid-Holland wel met de aanleg van de weg begonnen. Maar van de compensatie merken we nog niets. Er zijn reeds duizenden meters bomen, struiken en ander groen gekapt. Beide gebieden verliezen zo vlak voor het zomerseizoen hun aantrekkingskracht.

De gemeenteraad heeft zich unaniem achter de motie geschaard waarin de provincie wordt opgeroepen zich nu aan haar afspraken te houden. Marjan van Giezen en Monica Velù: “De Gemeenteraad is alleen akkoord gegaan op basis van de toezeggingen van Zuid-Holland om bij de aanleg van de Rijnlandroute ook geluid- en zichtwerende schermen te plaatsen. Waarom zien we daarvan nog niets? De gehele Raad wil dat de provincie nu start met het nakomen van deze afspraken. Ook willen we compensatie voor de reeds uitgevoerde kap van 60.000 m2 bomen, struiken en ander groen in Vlietland langs de A4 en de vele nog in Vlietland te kappen bomen en struiken ten behoeve van de Rijnlandroute. In deze motie hebben we het nog netjes geformuleerd. Maar misschien wordt het tijd voor meer actie!”

Reacties gesloten.