9 februari 2019 – Oud-directievoerder meldt ernstige misstanden

Al een aantal jaren woedt er een discussie over de weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om bij watersport- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart een geluidsscherm langs de A4 aan te leggen. Een groot deel van Provinciale Staten (PS), de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en verschillende natuur- en milieu- en bewonersorganisaties willen, dat het provinciebestuur zijn afspraken nakomt en het geluidsscherm dus wel aanlegt.

Een van de argumenten van GS om geen scherm aan te leggen houdt in, dat de aanleg daarvan betaald zou worden uit de opbrengsten van het verwerken van grond en bagger in de Meeslouwerplas in Vlietland. En volgens GS was er onvoldoende aanbod van grond en ontbrak het dus aan opbrengsten voor de aanleg van het geluidsscherm.

Intussen heeft zich bij vier natuur- en milieuorganisaties (de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart) de grondmarktdeskundige Aad den Draak gemeld, die in de periode 2010 – 2012 voor de provincie Zuid-Holland de directie heeft gevoerd over een aantal baggerwerken in de provincie en de verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas. BAM Wegen zou voor de verwerking in de Meeslouwerplas zorgen.

Lees hier het Persbericht 9 februari 2019 over Oud-directievoerder PZH meldt ernstige misstanden bij de verwerking van bagger in Vlietland

En hier de Verklaring van Aad den Draak, voormalig directievoerder en projectleider namens de Provincie Zuid-Holland van 28 januari 2019

Hieronder vind je nieuwsbericht op Vlietnieuws daarover.

Nieuwsbericht 11 februari 2019 op Vlietnieuws over Onderzoek baggerstort Vlietland bepleit

Nieuwsbericht 11 februari 2019 op Vlietnieuws over Onderzoek baggerstort Vlietland bepleit

Reacties gesloten.