9 januari 2007 – Ledenvergadering goed bezocht

Vandaag is in Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten de jaarvergadering 2006 gehouden. De ruimte was met 16 mensen inclusief het bestuur bijna te klein. Na een korte voorstelronde is Gaby Messelink, met terugwerkende kracht, door de ledenvergadering benoemd tot nieuwe penningmeester. Daarna is er door de voorzitter verslag gedaan van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook werd stilgestaan bij de ontwikkeling van de, zo bleek, groeiende vereniging met inmiddels 130 leden.

Bij de toelichting op de Rode Kaarten-actie kwamen enige mooie anekdotes naar voren (“Wilt u zorgen voor meer bankjes bij de Vogelplas” en “Ik heb zelf ook nog wel een lijstje met verbeteringen”). Maar ook dat er nog dagelijks kaarten in de brievenbus aan de Oostvlietweg worden gedaan, het zijn er nu al ruim 6500! Na een verslag over de (gezonde) financiële situatie van de vereniging was het tijd voor het onderdeel “In het zonnetje”. Hierbij zijn 4 leden en de voormalig penningmeester voor hun belangrijke bijdragen binnen de Vrienden uitgebreid bedankt en kregen zij een leuke boekenbon. Na de rondvraag en de afsluiting werd nog een tijdje gezellig nagepraat.

Ledenvergadering Vrienden van Vlietland 9 januari 2007

Ledenvergadering Vrienden van Vlietland 9 januari 2007

Thijs bedankt voor jouw creativiteit!

Thijs bedankt voor jouw creativiteit!

En natuurlijk Carola voor je kleurrijke hulp!

En natuurlijk Carola voor je kleurrijke hulp!

Reacties gesloten.