9 juni 2009 – Vrienden reageren op concept revisiebesluit

Het concept revisiebesluit van de Provincie is gebaseerd op het rapport “Aanvulling op bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” dat door de gemeente Leidschendam-Voorburg is opgesteld. Volgens de Vrienden vormt dit rapport – gezien de uitspraak van de Raad van State – een veel te smalle basis voor de Provincie om alsnog het Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” goed te keuren.

Voorzitter Ed Krijgsman: “Het rapport negeert de wijde strekking van het vernietigingsbesluit van de Raad van State. De provincie hoort een nieuw besluit te nemen waarbij het “Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” plus het rapport “Aanvulling…” samen als een nieuw bestemmingsplan worden behandeld. Dat moet worden getoetst aan de huidige feiten, regelgeving en beleid, bijvoorbeeld het provinciaal beleidsplan “Groen, Water en Milieu 2006-2010”, de Wet luchtkwaliteit die 15 november 2007 in werking is getreden, en de Wet Ruimtelijke Ordening.”

Ook zijn de Statenleden van alle politieke partijen individueel geïnformeerd over het standpunt van de Vereniging Vrienden van Vlietland.

Lees hier Conceptzienswijze Vrienden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie d.d. 9-6-09 over revisiebesluit Vlietland

Reacties gesloten.