Documenten Provincie

De Provincie Zuid-Holland heeft ons in juni 2020 gevraagd of de site van de Vrienden van Vlietland gebruikt mocht worden om allerlei relevante (meet-)gegevens over Vlietland te publiceren en zo voor een breder publiek toegankelijk te maken. Wij hebben besloten aan het verzoek gehoor te geven, o.a. omdat onze website vaker wordt bezocht door onze leden en (andere) gebruikers/ recreanten van Vlietland en de gegevens een meerwaarde opleveren.

Hier vind je het onderzoek van Sweco naar de kwaliteit van de waterbodem van de Meeslouwerplas (MLP) uit 2017. Dit is de situatie voordat de grond van de RijnlandRoute werd aangevoerd, dus de bodemkwaliteit als gevolg van de (vooral) bagger die door de BAM vanaf 2010 in de plas is toegepast.

Grond vanuit de RijnlandRoute wordt inmiddels in de Meeslouwerplas verwerkt. Hier vind je de 3D-scan van de plas van oktober 2019, dit geeft de diepte aan in kleuren.

N.a.v. vervuiling van de Meeslouwerplas wordt deze ook gemonitord. Een kaartje met de meetpunten van de bemonstering voor de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas, met een controlemeetpunt in de Noordplas/ recreatieplas, vind je hier. De overzichten met de meetgegevens van de waterkwaliteit per periode in chronologische volgorde zijn hieronder gegeven:

Tot slot vind je hier het ecologische onderzoek van de MLP door Eco Niche in opdracht van de provincie. Het betreft conclusies 2011-2015 op basis van meerdere jaren monitoring. In 2019 is weer onderzoek gedaan en voor 2020 wordt in juni in de plas data verzameld. Die gegevens zijn nog niet beschikbaar

Tot slot hier de (eigen) website van de Provincie over de Meeslouwerplas.

Reacties gesloten.