Documenten

Hieronder vind je alle belangrijke documenten van, met name, de Vereniging Vrienden van vlietland in chronologische volgorde (van 2005 tot nu):

2019:

Beroep 29 augustus 2019 aan Rechtbank Den Haag tegen de kapplannen in Vlietland

Open brief 7 augustus 2019 van Bomenbond Rijnland aan GS van PZH over Kaalslag bospercelen Vlietland

Brief Vrienden van Vlietland e.a. aan GS (en PS) d.d. 31 juli 2019 over Grootschalige bomenkap in Vlietland

Persbericht 17 juli 2019 van RCV over Overeenkomst bouw recreatiewoningen

Brief Vrienden van Vlietland e.a. aan GS (en PS) d.d. 9-7-19 over Of Aad den Draak weigert mee te werken

Brief Vrienden van Vlietland e.a. aan PS d.d. 8-7-19 over Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen

Persbericht 9 februari 2019 over Oud-directievoerder PZH meldt ernstige misstanden bij de verwerking van bagger in Vlietland

Brief Vrienden e.a. aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 5-2-2019 over Aanbieding verklaring Aad den Draak

Verklaring van Aad den Draak, voormalig directievoerder en projectleider namens de Provincie Zuid-Holland van 28 januari 2019

2018:

Brief SBB aan omwonenden d.d. 16-02-2018 m.b.t. bomenkap Vlietland

2005:

Persbericht Vereniging Vrienden van Vlietland 6-11-05 m.b.t. bezwaren bebouwing

Bezwaarschrift Vrienden aan College van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland van 20-10-05 m.b.t. Bestemmingsplan Vlietland

Manifest natuur- en recreatiegebied Vlietland 25-8-05

Persbericht 2 juni 2005 Vereniging Vrienden van Vlietland

Persbericht 6 mei 2005 Vereniging Vrienden van Vlietland

Bezwaarschrift Vrienden van Vlietland aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg 10-2-05 over Ontwerp Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005

Reacties gesloten.