Beste Vrienden, Wij willen graag iedereen zeer hartelijk bedanken die afgelopen zomer bijgedragen heeft aan onze crowdfundingsactie. Dankzij de opbrengst van die actie konden wij onze ijzersterke positie met juridische argumenten onderbouwen. Het bedrag bleek grotendeels toereikend, slechts in het laatste stadium van het traject moesten we nog een beroep doen op andere bronnen. Wij (Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden en…

We hebben er heel hard voor gewerkt maar binnen twee jaar moet er een 3,5 kilometer lang geluidsscherm of -wal langs de A4 bij Vlietland komen. Provinciale Staten Zuid-Holland nam woensdag 20 februari unaniem een motie aan om tot deze geluidswerende voorziening te komen. We hebben gewonnen! De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 31.57)

Ed Krijgsman heeft als voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari 2019 ingesproken over Vlietland inclusief Meeslouwerplas en de adequate geluiswerende voorzieningen. De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 37.40)

Al een aantal jaren woedt er een discussie over de weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om bij watersport- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart een geluidsscherm langs de A4 aan te leggen. Een groot deel van Provinciale Staten (PS), de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en verschillende natuur- en milieu- en bewonersorganisaties willen, dat het provinciebestuur zijn afspraken nakomt en het geluidsscherm dus wel aanlegt.…

De provincie Zuid-Holland heeft ernstige fouten gemaakt bij de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Er is ook onrechtmatig gehandeld. En er zijn vele pogingen ondernomen om dat laatste te maskeren. Dat stelt Aad den Draak, grondmarktdeskundige die in de jaren 2010-2012 door de provincie was ingehuurd als directievoerder/projectmanager bij een aantal baggerprojecten, waaronder de verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas, centraal deel…

Nu de verkiezingen voor de Staten van de Provincie Zuid-Holland eraan komen moeten politieke partijen kleur bekennen. Het CDA en GroenLinks hebben dat inmiddels gedaan en in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat geluidswering langs de A4 bij de Vlietland aangelegd moet worden. Ton van Geijlswijk, secretaris van de Vereniging Vrienden van Vlietland, is hier blij mee: “We hebben gezien dat net voor de zomer de fracties…

Op de goedbezochte ledenvergadering werd iedereen bijgepraat over de activiteiten rond de vereniging. Enkele dagen eerder hebben onze voorzitter Ed en bestuurslid Sonja, samen met onze advocaat, gesproken met de provincie en hun advocaat over de brief die vlak voor de zomer aan de provincie is gestuurd om nakoming van de gemaakte afspraken te eisen. Er ging veel aan vooraf. Vorig jaar zijn bijna alle…

VERENIGING VRIENDEN VAN VLIETLAND START CROWDFUNDINGSACTIE VOOR HET OPRICHTEN VAN GELUIDSSCHERMEN LANGS DE A4. Onder het motto ‘HELP MEE AAN EEN GELUIDSLUW VLIETLAND’ is de Vereniging Vrienden van Vlietland een crowdfundingactie gestart om een juridische traject tegen de provincie Zuid-Holland en BAM te kunnen bekostigen. De inzet: nakoming vorderen van de contractuele verplichting tot het aanleggen van 3500 meter geluidwering tussen de A4 en Vlietland/Vogelplas…

Wij, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zetten ons al jarenlang in om de provincie Zuid-Holland (PZH) en BAM Infra Nederland B.V. (BAM) aan de gemaakte afspraken om een geluidswering aan te leggen tussen de A4 en recreatiegebied Vlietland / Vogelplas, te houden. Wij stuiten daarbij echter steeds opnieuw op een muur van onwil en…