Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben B&W schriftelijk op de vingers getikt inzake informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. GS verwijten B&W ‘aannames’ te verwoorden over de positie en handelwijze van de provincie die niet correct zijn. Men hekelt het feit dat B&W hun informatie vooraf niet met de provincie hebben afgestemd. Het…

Ook het persbericht dat de vereniging Vrienden van Vlietland maandag heeft verstuurd is in diverse lokale media verschenen. Dit alles n.a.v. de brief die namens Dutch Lake Residence aan de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is gezonden. Hieronder vind je de berichten op Vlietnieuws en van de Voorschotense Krant.

‘Dutch Lake Residence (DLR) stelt in een een brief naar de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dat zij het plan voor een vakantiepark uit 2005 gaan bouwen als de raad niet instemt met het aangepaste bestemmingsplan. We zijn teleurgesteld in de manier waarop DRL communiceert. Men vervalt tot dreigen en chanteren. Daarnaast is het pertinent onjuist dat DLR zomaar kan beginnen met bouwen. Daarvoor zijn nog wat…

In een lange brief aan de leden van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, klaagt Dutch Lake Residence (DLR),  projectontwikkelaar voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, steen en been. Hun bouwplannen worden niet goed begrepen, ze worden geconfronteerd met onjuistheden en met almaar aanhoudende weerstand bij burgers en organisaties. Die weerstand is volgens DLR de oorzaak van het feit dat het goedkeuren…

De ontwikkeling van recreatiewoningen Dutch Lake Residence (DLR) in Vlietland is de afgelopen maanden veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in de lokale media en politiek. Aanleiding daarvan is de beoogde wijziging op onderdelen van het vigerende bestemmingsplan waarbinnen de ontwikkeling van onder andere 222 recreatiewoningen reeds bestemd is. Dit is de eerste alinea van een brief die namens Dutch Lake Residence aan de Gemeenteraad van…

Zeker bij stevige ruimtelijke ordeningsingrepen van gemeenten zoals woningbouwprojecten, verkeerswegenaanleg, de ontwikkeling van grootschalige winkel of horecalocaties is de kans groot dat burgers hier een andere mening over hebben dan het gemeentebestuur. Om dit steeds terugkerende patroon te snappen is het zinvol te duiken in de achterliggende processen. De volledige analyse van Rob van Engelenburg op Vlietnieuws vind je hieronder.

Ondanks een petitie die door 17.000 mensen is ondertekend lijkt Leidschendam-Voorburg niet te willen tornen aan het plan om in recreatiegebied Vlietland een bungalowpark te laten verrijzen met 222 vakantiehuisjes. Het gemeentebestuur vreest schadeclaims van de ontwikkelaar en exploitant van het gebied als eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Het volledige bericht uit het Algemeen Dagblad kunt u hieronder lezen.

GroenLinks Voorschoten is geschrokken van de schriftelijke reactie van het college van Leidschendam-Voorburg. Dat er weinig enthousiasme is om het nieuwe bestemmingsplan Vlietland uit te stellen verbaast ons niet, maar de reactie toont weinig respect voor het onafhankelijke mandaat van de gemeenteraad. Hierover zouden ook de inwoners van Leidschendam-Voorburg zich zorgen moeten maken. Dit is te lezen op de website van GroenLinks Voorschoten naar aanleiding…