Provinciale Staten vraagt de Randstedelijke rekenkamer nader onderzoek te doen naar de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De Vrienden van Vlietland e.a. drongen hier vorige week nog op op aan. Hier vind je de inspreektekst van Wim ter Keurs die namens Vrienden van Vlietland e.a. insprak bij de vergadering d.d. 22 januari 2020 m.b.t. Waterkwaliteit Meeslouwerplas. De…

Adviesbureau Netics, dat onderzoek deed naar de oorzaak van de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, stelt dat de verhoogde concentraties zink, chroom en koper niet toegeschreven kunnen worden aan de stort van bagger en grond in de plas, noch de werkmethode daarvoor. Externe invloeden zouden de oorzaak zijn. De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas…

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart hebben de leden van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van Provinciale Staten (PS) haar commentaar gestuurd op de brief van Gedeputeerde Staten (GS) over Meeslouwerplas ontwikkelingen waterkwaliteit. In die GS-brief is sprake van een ‘waarschuwingsbrief’ van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin wordt aangegeven dat het Hoogheemraadschap de…

Er is in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland, weliswaar bagger gestort met asbest erin maar de hoeveelheid bleef onder de norm van 100 milligram per kilo bagger. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Eenheid Audit & Advies (EAA) van de provincie. Hieronder daarover een nieuwsbericht van Vlietnieuws.

Na 10 jaar stilte lijkt de bebouwing in Vlietland er nu toch te gaan komen. Deze zomer is er een overeenkomst gesloten en inmiddels wordt de start van de gebiedsontwikkeling aangekondigd, zie het nieuwsitem hieronder. De Vrienden zijn gevraagd mee te denken over een groene inpassing, ook de openbare toegankelijkheid kunnen we zo blijven meenemen.

Volgens de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland en aannemer BAM is er geen verklaring te vinden voor de recent geconstateerde vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, midden in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Waarschijnlijk is de vervuiling ontstaan door de dynamiek van de plas zelf en/of door externe invloeden, al dan niet seizoensgebonden. De Vrienden van Vlietland vinden deze conclusies moeilijk te geloven en zullen…

Ook al heeft gedeputeerde Floor Vermeulen in de commissievergadering afgelopen 30 oktober aangegeven motie 867 over de geluidswering uit te gaan voeren, het duurt allemaal erg lang. Begin 2020 komt er een voortgangsrapportage (i.p.v. in juni 2019) is toegezegd. Hieronder vind je een artikel van Vlietnieuws over de brief.

Voor de ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Vlietland hadden we Museum Voorschoten als locatie gekozen. Voorzitter Ed Krijgsman opende namens het bestuur de vergadering en heette een mooi aantal aanwezige leden welkom. Allereerst was het tijd voor de (her)benoeming van de bestuursleden, alle bestuursleden stelden zich weer beschikbaar voor nog een termijn en de vergadering stemde daarmee in. Ook werd Andrien van Roon als…

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zien geen redenen de stort van bagger in de Meeslouwerplas (in natuur- en recreatiegebied Vlietland) te stoppen. Er is ook geen aanleiding te veronderstellen dat er vervuilde bagger in de plas is gestort. In 2013 is wel door een administratieve onvolkomenheid een lading bagger vervuild met arseen in de plas gedumpt. Dat hebben GS in antwoorden op vragen van Carla…