Het water van de Meeslouwerplas bevat te veel koper, zink, chroom en nikkel. Dat is gebleken tijdens de laatste analyse van het water op 25 maart 2021 zoals door de Vereniging Vrienden van Vlietland ontvangen en welke hier te vinden is. In deze brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland eisen de gebiedspartijen dat er alsnog…

Beoordeel het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten bij voorkeur pas als de uitkomsten van het door gebiedspartijen gevraagde bodemonderzoek beschikbaar is en betrek onze kritiek expliciet en verifieerbaar bij uw beoordeling van het eindrapport van BAM als u dat rapport per se eerder wilt kunnen beoordelen. Dat is samenvattend het advies dat de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden,…

Pal langs het denderende verkeer van de A4 staat een unieke vogelkijkhut. Lyrisch zijn de recensies van vogelaars die, soms van over de grenzen, komen om in de hut langs de rand van Vogelplas Starrevaart op hun gemak naar druk foeragerende dodaars, geoorde futen, tjiftjafs, lepelaars of blauwborsten te kijken. Deze week tuurde het Algemeen Dagblad mee voor de rubriek Aan De Stok. Lees het…

Een zestal bij Vlietland en de Vogelplas Starrevaart betrokken organisaties is blij met het besluit van de provincie om bij beide gebieden een geluidwering langs de A4 aan te leggen. Lees hieronder het artikel uit Het Krantje dat ook in andere media is geplaatst n.a.v. ons persbericht. Ons volledige persbericht lees je hier. Op de foto is de herplant van de oude loslocatie bij de…

Prachtige fietsroutes die ook een migratieroute zijn voor onder andere insecten en kleine zoogdieren: dat zijn de zogenoemde ‘Ecologische verbindingen langs Hollandse Banen’ (EVHB) in het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Als start van het project EVHB in 2021 openden wethouder Floor Kist en directeur Nationaal Park Hollandse Duinen, Georgette Leltz, in Leidschendam een insectenhotel op het kruispunt van twee fietsroutes en tussen…

De Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep milieubeheer Leiden, Beheercommissie vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland willen dat de op de bodem van de Meeslouwerplas gestorte bagger alsnog wordt onderzocht. Dat hebben zij gedeputeerde Anne Koning laten weten. Zie het nieuwsitem hieronder.

Door corona kon de vrijwilligersactie afgelopen oktober niet doorgaan. Met buren en vrienden die met een uitgeteld (groot) bollenpakket aan de slag wilden, zijn alle bollen in een week of twee tóch gepoot. En nu het langzaam lente wordt werpt het zijn vruchten af!

Op 20 februari 2019 heeft Provinciale Staten (PS) unaniem motie 867 aangenomen. Daarin werden Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen binnen twee jaar over te gaan tot het plaatsen van een adequate geluidswerende voorziening tussen recreatiegebied Vlietland/ Vogelplas Starrevaart én Rijksweg A4. Na allerlei onderzoek en veelvuldig overleg, o.a. met de Vrienden, heeft GS op 15 december 2020 een behandelvoorstel voor de Staten ingediend. Zie ons nieuwsitem.…