De Vereniging Vrienden van Vlietland heeft vandaag een persbericht verstuurd waarin wij onze grote verontwaardiging en boosheid richting de gemeente Leidschendam-Voorburg kenbaar maken nadat zij ons proberen af te schepen met een advies van een andere bezwaarprocedure dan die van de Vrienden. We zij blijkbaar weer genoodzaakt de stap naar de rechter te zetten! Vlietnieuws heeft, net als verschillende andere media, ons persbericht overgenomen.

De gemeenteraad overweegt de vrijgave van tot nu toe niet geopenbaarde stukken inzake de voorgenomen bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit een mail die de griffier van de gemeenteraad op 4 oktober aan B&W zond. Daarin werd een visie van B&W gevraagd op de mogelijke openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk. Zie het Vlietnieuws-artikel hieronder.

B&W willen dat de huidige discussie over het al dan niet openbaar maken van stukken in relatie tot het plan 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied te bouwen, ophoudt. In plaats daarvan moet een inhoudelijke discussie komen over het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw mogelijk wordt. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Martijn Vroom aan de gemeenteraad. Het stuk is geschreven op verzoek van de…

Recreatiegebieden, zoals Vlietland, toegankelijk houden is nauwelijks terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s. Daarom dienden GroenLinks & de PvdA Voorschoten een voorstel in om dat toe te voegen aan het GroenLinks/PvdA verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Het voorstel is met ruim 95% van de stemmen aangenomen volgens onderstaand artikel van Vlietnieuws.

Het Burgerinitiatief Vlietland stapt naar de rechter nu B&W stukken inzake het bouwplan voor natuur- en recreatiegebied Vlietland niet openbaar wil maken. Dit op advies van een commissie voor bezwaarschriften. Die commissie behandelde het bezwaar van het Burgerinitiatief tegen een besluit van B&W van 25 januari om de gevraagde stukken niet vrij te geven. Lees hieronder het item van Vlietnieuws.

Burgerinitiatief Vlietland en de Vrienden van Vlietland krijgen tot nu toe niet openbaar gemaakte stukken inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland, niet te zien. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften heeft bezwaren van beide organisaties tegen geheimhouding afgewezen. Het college van B&W neemt dat besluit over. Lees hieronder verder:

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen niet reageren op een advies van mr. T. Lam aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg inzake de voorgenomen bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Provinciale Statenleden Tijmen Lamers (GroenLinks), Marleen Maat (PvdA) en Evita Rozenberg (D66). Het drietal wilde weten hoe Lam kon concluderen dat het bouwplan ‘niet in strijd is met…

Staatsbosbeheer (SBB) gaat vanaf volgende week in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan de slag met boswerkzaamheden in Vlietland. In bosdelen worden bomen, met name essen en populieren, die snel achteruitgaan en een gevaar worden voor bezoekers gekapt. De werkzaamheden maken deel uit van het bosbeheerplan zoals dat door de gebiedspartijen van Vlietland is vastgesteld. Veiliger en vitaler Langs het Brasempad en het Meeslouwerpolderpad is…

Vandaag heeft Ed Krijgsman als voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland deze open brief aan de heer Vroom, burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gestuurd. Want er moet ons toch iets van het hart. Vlietnieuws heeft de open brief integraal overgenomen in haar rubriek U zegt het maar.

Het Burgerinitiatief Vlietland is een rechtszaak tegen de gemeente begonnen. Dit vanwege het uitblijven van een reactie op een bezwaar dat het initiatief heeft aangetekend tegen een besluit van de gemeente op een verzoek tot openbaarmaking van stukken over Vlietland in relatie tot het plan daar 222 recreatiewoningen te gaan bouwen. Eerder stelde het Burgerinitiatief de gemeente al in gebreke wegens het niet reageren. Hieronder…