27 feb 2018 persbericht Leidsch Dagblad bomenkap Staatsbosbeheer wil zo snel mogelijk in gesprek met de Vrienden van Vlietland over de urgente kap van 334 essen in Vlietland. Ze hebben de essentakziekte. We willen duidelijk uitleggen waarom de bomen weg moeten…….

Artkel in het Krantje online van 5 maart 2018 : Voorlopig geen bomenkap in Vlietland Als reactie op het protest van de Vereniging Vrienden van Vlietland en in overleg met RCV Vlietland heeft Staatsbosbeheer op dinsdag 27 februari besloten dat er op korte termijn geen bomen worden weggehaald in recreatiegebied Vlietland. Staatsbosbeheer heeft ook uitgelegd waarom zij voornemens was deze werkzaamheden te doen: De essentaksterfte…

Op 5 maart 2018 hebben de fracties van GBLV, Gl en PvdA in de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg de handen ineen geslagen om de voorgenomen kap van 334 essen in Vlietland te voorkomen. Inzet is een second opinion om de kap van gezonde bomen te voorkomen. De betrokken raadsleden hopen, net als de Vrienden van Vlietland, dat een andere oplossing kan worden gevonden. De 3 partijen zeggen…

Het is een trieste aanblik: grote velden met stronken waar enkele maanden geleden nog duizenden bomen stonden… Met de aanleg van de RijnlandRoute en de toekomstige verbreding van de A4 als excuus, vindt er deze winter een ongekende  kaalslag in Vlietland plaats. Op heel korte termijn dreigt er nu opnieuw een deel van de beeldbepalende bomen in Vlietland te worden gekapt. De aankondiging hierover kwam,…

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Leidschendam-Voorburg stond het Kulturhus Stompwijk op de agenda maar als eerste heeft de raad de conceptbrief van GBLV geaccordeerd om naar de Provincie Zuid-Holland te sturen. De secretaris van de Vereniging Vrienden van Vlietland, Ton van Geijlswijk, heeft namens de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden én de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart in de vergadering ingesproken om de gemeenteraad…

De voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland, Ed Krijgsman, heeft namens de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden én de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op 29 november 2017 n.a.v. de brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ingesproken over Vlietland inclusief Meeslouwerplas en de status visie Witteveen en Bos. Inspreektekst Vrienden…

Vandaag is, bij de voorzitter thuis in Leidschendam, de jaarvergadering gehouden. Met 10 leden was een mooie afvaardiging van de leden aanwezig. Onze voorzitter heeft verslag gedaan van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar én van daarvoor omdat een aantal nieuwe leden aanwezig waren. Gezien de vele ontwikkelingen in en rond Vlietland werden ideeën besproken en druk gediscussieerd. Ook werd stilgestaan bij de…

Voorzitter Ed Krijgsman spreekt op 30 augustus 2017 in over de geluidsschermen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu. Hij vertegenwoordigde ook de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. Inspreektekst Vrienden aan Statencommissie Provincie Zuid Holland dd 30-8-2017 over geluidsschermen

Informatiebijeenkomst op 28 juni 2017 door de Provincie georganiseerd en een artikel in ‘Vlietnieuws’ 21-6-2017. Overigens was genoemde bijeenkomst opgezet als inloopavond terwijl er wel een voorlichting beloofd was door Witteveen en Bos. Die voorlichting werd dus niet gegeven. De tactiek van een inloopvergadering is karakteristiek voor het huidige communicatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Er liepen die avond veel boze bezoekers rond die nergens…