‘40.000 euro participatiebudget voor Vlietland. Een breed participatietraject opzetten voor Vlietland? De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er nog steeds niet zo veel zin in. Maar wij hebben daar wel ideeën over. Zeker als blijkt dat het wel degelijk mogelijk is het bestemmingsplan te herzien. Een second opinion door een onafhankelijke advocaat op ons voorstel om het huidige plan te herzien door het nemen van een voorbereidingsbesluit…

Persbericht: In recreatiegebied Vlietland net ten zuiden van Leiden langs de A4 krijgen bijen en andere insecten in de komende maanden een zetje in de rug door de aanleg van een uitgelezen leefgebied. Op initiatief van de Vrienden van Vlietland en met financiering van de provincie Zuid-Holland werkt Staatsbosbeheer aan bloemrijk- en kruidenrijke graslanden. Langs het wandelpad tussen Kniplaan en het Krekengebied wordt de grond…

De zogenoemde ‘second opinion’ die het bureau Hekkelman advocaten en notarissen uit Nijmegen voor de gemeenteraad maakt over het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in het noordoosten van natuur- en recreatiegebied Vlietland, is beperkt. Het bureau kijkt naar stukken die over het plan zijn gemaakt door Burgerinitiatief Vlietland. Materiaal dat door B&W aan de gemeenteraad is gezonden wordt niet beoordeeld. Vlietnieuws schreef daar…

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wachten af of een gemeente een beroep doet op de 40.000 euro die Provinciale Staten hebben uitgetrokken om burgerparticipatie bij de omstreden bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, mogelijk te maken. Dat blijkt uit een brief van Jaap Smit, Commissaris der Koning. Hieronder vind je het artikel van Vlietnieuws.

Nagekomen bericht Onze Vereniging heeft met behulp van vrijwilligers vóór het nieuwe broedseizoen 2023 weer alle nestkastjes schoongemaakt. Omdat we door grote drukte rond het geluidscherm en de strijd tegen de bouwplannen van 222 vakantiehuizen in Vlietland geen tijd hadden een gezamenlijke actie te organiseren, hebben we er dit jaar voor gekozen met individuele groepjes te werken. Resultaten: ​Onze definitieve inventarisatie voor het broedseizoen 2022…

Tijdens een hoorzitting gisteren van de Bezwarencommissie Zuid-Holland over openbaarmaking van stukken inzake de aanleg van onder andere 222 recreatiewoningen en twee 10 meter hoge, 60 meter brede en in totaal 900 meter lange grondwallen in Vlietland, werd duidelijk dat de projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) de daarvoor benodigde twee ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming intrekt. De Vrienden van Vlietland en de Bomenbond Rijnland waren daarbij aanwezig.…

Hekkelman advocaten en notarissen gaat een juridisch advies maken voor de gemeenteraad over de plannen 222 recreatiewoningen neer te zetten in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het Nijmeegse kantoor is gespecialiseerd in ‘overheidsgerelateerde juridische vraagstukken’, projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Op 1 februari besloot de gemeenteraad een zogenoemde ‘second opinion’ te gaan vragen over de Vlietlandse plannen. Dit nadat B&W aan de hand van een ambtelijke…

Het is niet bekend wanneer B&W het ontwerp-bestemmingsplan Vlietland-Noord, waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk wordt, gaat behandelen. Het is derhalve ook niet zeker wanneer het oordeel van de gemeenteraad gevraagd wordt. Lees hieronder het volledige item van Vlietnieuws.

Met die boodschap organiseerde GroenLinks Leidschendam-Voorburg samen met SP Leidschendam-Voorburg, Water Natuurlijk, wij van de Vrienden van Vlietland en Burgerinitiatief Vlietland en met steun van de PvdA op zondagmiddag 12 maart een demonstratieve optocht in Vlietland-Noord. Regionale politici spraken bij de demonstratie hun steun uit waaronder ook de Partij van de Dieren van Provincie Zuid-Holland. De demonstratie trok volgens de Politie zo’n 250 mensen. En…