Door corona kon de vrijwilligersactie afgelopen oktober niet doorgaan. Met buren en vrienden die met een uitgeteld (groot) bollenpakket aan de slag wilden, zijn alle bollen in een week of twee tóch gepoot. En nu het langzaam lente wordt werpt het zijn vruchten af!

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gebiedspartijen laten weten dat zij hebben besloten geen onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas, omdat “de betrokken deskundigen van Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland aangeven geen reden te hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van de waterbodem in de Meeslouwerplas”. Dat GS het door ons (en door PS!) gevraagde onderzoek…

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten geen nieuw onderzoek doen naar de bodem van de Meeslouwerplas waar de Vrienden e.a. om verzocht hebben. Daar is volgens het provinciaal bestuur geen reden toe. Lees hieronder het volledige nieuwsbericht van Vlietnieuws.

De gebiedspartijen hebben een reactie op het Statenvoorstel van 15 december jl. “Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland” aan Provinciale Staten (PS) gezonden. Wij laten weten tevreden te zijn over de recente gang van zaken en samenwerking met de provincie en doen verder een aantal verzoeken om zo langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart werkelijk tot de gewenste geluidwering te komen. Daarbij houden wij rekening met…

Recreatiecentrum Vlietland (RCV) heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd voor de aanleg van geluidwallen aan de noordoost kant van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Kort geleden sloten de provincie Zuid-Holland en RCV hier al een deal over. Lees hieronder het bericht op Vlietnieuws.

Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole die in de zomer 2020 heeft plaatsgevonden start Staatsbosbeheer (SBB) met kapwerkzaamheden kondigen zij aan in dit persbericht. De bomen die in het rapport van BTL als onveilig zijn bestempelt en waarvan geadviseerd is deze te vellen zullen in de komende weken geveld worden. De werkzaamheden starten vrijdag 29 januari. Naast een persbericht er in het terrein op verschillende plekken…

De provincie Zuid-Holland en het Recreatiecentrum Vlietland (RCV) hebben een deal gesloten over de aanleg van een 3 meter hoge geluidwal in het noordoostelijke deel van Vlietland, langs de A4. De wal tussen de Vinkesloot en de Bakkersloot komt er zo snel mogelijk, zo heeft de provincie beloofd. Lees hieronder het volledige artikel op Vlietnieuws.

Alle belangrijke documenten van, met name, de Vereniging Vrienden van Vlietland zijn in chronologische volgorde (van 2005 tot nu) te vinden op onze pagina Documenten. Ook de documenten van 2020 zijn hier nu te vinden. En kijk ook eens op de pagina met Documenten van de Provincie.

B&W hebben er bewust voor gepleit een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland niet overal 3 meter hoog te laten zijn. B&W deden dat omdat bleek dat een scherm van 3 meter hoogte over de hele afstand van 3 kilometer veel duurder zou uitvallen dan het budget dat de provincie Zuid-Holland voor de bouw heeft. Om te voorkomen dat zulks…