VERENIGING VRIENDEN VAN VLIETLAND START CROWDFUNDINGSACTIE VOOR HET OPRICHTEN VAN GELUIDSSCHERMEN LANGS DE A4. Onder het motto ‘HELP MEE AAN EEN GELUIDSLUW VLIETLAND’ is de Vereniging Vrienden van Vlietland een crowdfundingactie gestart om een juridische traject tegen de provincie Zuid-Holland en BAM te kunnen bekostigen. De inzet: nakoming vorderen van de contractuele verplichting tot het aanleggen van 3500 meter geluidwering tussen de A4 en Vlietland/Vogelplas…

Wij, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zetten ons al jarenlang in om de provincie Zuid-Holland (PZH) en BAM Infra Nederland B.V. (BAM) aan de gemaakte afspraken om een geluidswering aan te leggen tussen de A4 en recreatiegebied Vlietland / Vogelplas, te houden. Wij stuiten daarbij echter steeds opnieuw op een muur van onwil en…

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart hebben PZH en BAM nu zo snel mogelijk hun verplichtingen nakomen. Lees hier het artikel van 13 juni 2018 in het Leidsch Dagblad 13 juni 2018 – Organisaties dagen provincie voor de rechter.

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, vrijdag 20 april 2018. PERSBERICHT! Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden…

Samen met de andere natuurorganisaties vorderen wij nakoming van de verbintenissen zoals vastgelegd in de basisovereenkomst “Herinrichting Meeslouwerplas  en aanleg geluidwerende voorzieningen”. Deze basisovereenkomst werd gesloten in 2009 tussen de Provincie ZH en BAM Wegen regio west. In deze overeenkomst is een derdenbeding opgenomen. Dit houdt in dat PZH en BAM  mede ten behoeve van de natuurorganisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt over…