Al eerder hebben de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten moties aangenomen om geluidswerende voorzieningen aan te leggen. Bij de stemming in Provinciale Staten ging het helaas net mis, de CU-SGP trok op het laatste moment hun steun in. Anders was er dus geluidswering gekomen. Bij de behandeling in Provinciale Staten van de provinciale Kadernota stemden VVD, CDA, D66 en de CU-SGP fractie tegen een motie…

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart hebben PZH en BAM gesommeerd nu zo snel mogelijk hun verplichtingen na te komen. Lees hier het artikel van 13 juni 2018 in het Leidsch Dagblad 13 juni 2018 – Organisaties dagen provincie voor de rechter.

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, vrijdag 20 april 2018. PERSBERICHT! Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden…

Samen met de andere natuurorganisaties vorderen wij nakoming van de verbintenissen zoals vastgelegd in de basisovereenkomst “Herinrichting Meeslouwerplas  en aanleg geluidwerende voorzieningen”. Deze basisovereenkomst werd gesloten in 2009 tussen de Provincie ZH en BAM Wegen regio west. In deze overeenkomst is een derdenbeding opgenomen. Dit houdt in dat PZH en BAM  mede ten behoeve van de natuurorganisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt over…

Artkel in het Krantje online van 5 maart 2018 : Voorlopig geen bomenkap in Vlietland Als reactie op het protest van de Vereniging Vrienden van Vlietland en in overleg met RCV Vlietland heeft Staatsbosbeheer op dinsdag 27 februari besloten dat er op korte termijn geen bomen worden weggehaald in recreatiegebied Vlietland. Staatsbosbeheer heeft ook uitgelegd waarom zij voornemens was deze werkzaamheden te doen: De essentaksterfte…