‘Technisch’ is het mogelijk de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland (222 recreatiewoningen, red.) gedurende een jaar te ‘bevriezen’. Dat heeft een topambtenaar van de gemeente verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer op 23 september 2022 in een interne mail laten weten. Hieronder lees je er alles over. Dat is daarmee volledig in tegenspraak met wat wethouder Bianca Bremer heeft laten weten in een uitzending van Midvliet!

De gemeenteraad kan door het nemen van een zogenoemd voorbereidingsbesluit de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland niet tegen houden. Voor het nemen van zo’n voorbereidingsbesluit ‘is geen gegronde reden’. Dat heeft wethouder Bianca Bremer laten weten in een uitzending van Midvliet. Zij claimde dat haar stellingname is bevestigd door een advies dat mr. T. Lam aan de gemeenteraad over de Vlietlandplannen…

De provincie zal publiek- en privaatrechtelijk meewerken aan de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland tenzij de publieke belangen van de provincie bij Vlietland en/of het openbare gebruik van het gebied worden geschaad. Dat staat in overeenkomsten die de provincie met het Recreatiecentrum Vlietland (RCV, erfpachter) en ontwikkelaar DLR (ondererfpachter) in december 2019 respectievelijk november 2020 heeft afgesloten. De stukken, 1500 pagina’s tekst, zijn via…

In het spoor van de beoogde bouw van recreatiewoningen in Vlietland liggen kansen voor de natuur. ‘Eén van de doelstellingen van de voorgenomen herontwikkeling van Vlietland Noord is immers juist om een bijdrage te leveren aan het op een hoger peil brengen van de soortenrijkdom en groene kwaliteit en daarmee de biodiversiteit in het recreatiegebied als geheel’. Dat schrijft wethouder Bianca Bremer in antwoorden op…

DLR, de ontwikkelaar die in Vlietland 222 recreatiewoningen wil neerzetten, heeft geen vergunning nodig voor voorbereidende werkzaamheden zoals voorbelasting van de grond en het graven van een watergang. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de PvdA-gemeenteraadsleden Sangita Paltansing en Coen van Hoogdalem laten weten in antwoorden op vragen. Lees hieronder verder:

‘Na een maandenlange strijd om het oorspronkelijk juridisch advies van mr. T. Lam over de bouwplannen in Vlietland geopenbaard te krijgen werd door iets of iemand binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten dat óók deze ‘second opinion’ geheim was. Er was een extra – en ja, ook besloten en dus geheime – gemeenteraadsvergadering voor nodig om in elk geval een ‘openbare versie’ van het advies boven…

De gemeenteraad moet een besluit nemen over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op stukken van de huisadvocaat van de gemeente en mr. T. Lam inzake de mogelijke bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat zal op zijn vroegst in de gemeenteraadsvergadering van 26 september kunnen. Meer in het item hieronder:

B&W, daarin gesteund door enkele topambtenaren, hebben besloten een ’truc’ toe te passen om te voorkomen dat stukken aangaande de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, openbaar worden. Adviezen van een ambtelijk jurist, de huisadvocaat van de gemeente en een onafhankelijk jurist, mr. T. Lam, over het bouwplan zijn ‘ineen geschoven’ en zo tot één stuk gemaakt. Op grond van het besluit…

B&W en de griffier (namens de gemeenteraad) hebben het advocatenkantoor La Gro Geelkerken – huisadvocaat van de gemeente – ingeschakeld om verzoeken tot openbaarmaking van stukken inzake Vlietland en de omstreden bouw van recreatiewoningen daar, te behandelen. Het gaat dan om verzoeken die op grond van de Wet open overheid (WOO) zijn gedaan, onder andere door de Vrienden van Vlietland en de redactie Vlietnieuws: