N.a.v. het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer van haar onderzoek naar de rol van de Provincie Zuid-Holland bij de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland in de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben de Vrienden e.a. dit persbericht verzonden. De organisaties noemen het rekenkamerrapport “een stevig rapport”, waarin ze veel herkennen. Het rapport maakt bijvoorbeeld duidelijk, dat er weinig terechtgekomen is van het oorspronkelijke…

Gisteren heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas gepubliceerd. De Rekenkamer deed onderzoek naar de uitvoering van de afspraken tussen provincie Zuid-Holland en BAM uit 2009 en 2018 gericht op verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas. Hieronder vind je de nieuwsberichten van Het Krantje en Vlietnieuws.

Vandaag heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas gepubliceerd. De vereniging Vrienden van Vlietland is blij dat het rapport er eindelijk is. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de Provincie Zuid-Holland haar rol als opdrachtgever heeft ingevuld, hoe de omgeving en Provinciale Staten daarbij betrokken dan wel geïnformeerd zijn en tot welke resultaten het project geleid heeft. De leerpunten zijn als aanbevelingen…

Nadat twee jaar geleden de onzalige plannen om vele bosvakken in Vlietland in één keer kaal te kappen, gelukkig van tafel waren ( zie ons nieuwsitem van 6 september 2019) is er niet stil gezeten. Sindsdien werden de bomen in Vlietland tweemaal gecontroleerd op veiligheid en werd er maatwerk geleverd door instabiele bomen die op de paden konden vallen, te snoeien, te toppen of te…

Recreatiegebied Vlietland wordt volgend jaar nóg mooier. Door het inzaaien van ruim 6000 m2 met een kruidenrijk bloemenmengsel zal het zuidelijke deel komend jaar een extra fleurig aanzicht gaan bieden! Goed voor de biodiversiteit, want het zaadmengsel is speciaal samengesteld om allerlei insecten aan te trekken. Zo levert het een bijdrage aan een aantrekkelijk leefgebied voor bijvoorbeeld bijen, hommels en vlinders. Maar ook voor de…

Aannemer BAM Infra gaat onderzoek doen naar de milieuhygiënische toestand van de bodem van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Via de BAM is daar gedurende meer dan tien jaar baggerslib gestort. Dat slib was ook vervuild met allerlei stoffen die later in het water werden gemeten. Lees hieronder het volledige artikel van Vlietnieuws.

Aan het AB en DB van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) hebben de gebiedspartijen de vraag gesteld of het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas en de manier waarop het bedrijf de Meeslouwerplas heeft achtergelaten geaccepteerd kan worden. De gebiedspartijen zijn, naast de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V.…