Na aandringen van de Vrienden van Vlietland e.a. heeft Provinciale Staten begin dit jaar toegezegd de Randstedelijke Rekenkamer te vragen nader onderzoek te doen naar de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Deze rekenkamer gaat nu starten met het onderzoek naar de waterkwaliteit, lees hieronder meer in het nieuwsbericht van Vlietnieuws.

Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten vandaag over de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas. Uit wateranalyses van november 2019 tot en met maart 2020 blijkt dat een aantal stoffen overschrijdingen hebben vertoond. In het bovenste gedeelte van de plas zijn er overschrijdingen van fosfor (is al zo sinds de jaren ’90) en in het diepere deel van de plas overschrijdingen voor zink en koper. Lees hier de…

De Vrienden van Vlietland e.a. hebben de Provincie medio januari nog laten weten dat we zeer grote vraagtekens zetten bij de waterkwaliteit van Vlietland, met name de Meeslouwerplas. De Provincie heeft echter bekend gemaakt dat alleen Vlietland veilig zou zijn om te zwemmen, zie daarvoor het nieuwsbericht hieronder. Voor de zwemwaterkwaliteit wordt trouwens vooral gekeken naar blauwalg en de E-colie.

Provinciale Staten vraagt de Randstedelijke rekenkamer nader onderzoek te doen naar de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De Vrienden van Vlietland e.a. drongen hier vorige week nog op op aan. Hier vind je de inspreektekst van Wim ter Keurs die namens Vrienden van Vlietland e.a. insprak bij de vergadering d.d. 22 januari 2020 m.b.t. Waterkwaliteit Meeslouwerplas. De…

Adviesbureau Netics, dat onderzoek deed naar de oorzaak van de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, stelt dat de verhoogde concentraties zink, chroom en koper niet toegeschreven kunnen worden aan de stort van bagger en grond in de plas, noch de werkmethode daarvoor. Externe invloeden zouden de oorzaak zijn. De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas…

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart hebben de leden van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van Provinciale Staten (PS) haar commentaar gestuurd op de brief van Gedeputeerde Staten (GS) over Meeslouwerplas ontwikkelingen waterkwaliteit. In die GS-brief is sprake van een ‘waarschuwingsbrief’ van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin wordt aangegeven dat het Hoogheemraadschap de…

Er is in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland, weliswaar bagger gestort met asbest erin maar de hoeveelheid bleef onder de norm van 100 milligram per kilo bagger. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Eenheid Audit & Advies (EAA) van de provincie. Hieronder daarover een nieuwsbericht van Vlietnieuws.