5 maart 2018 In de pers: Voorlopig geen bomenkap in Vlietland

Artkel in het Krantje online van 5 maart 2018 :

Voorlopig geen bomenkap in Vlietland
Als reactie op het protest van de Vereniging Vrienden van Vlietland en in overleg met RCV Vlietland heeft Staatsbosbeheer op dinsdag 27 februari besloten dat er op korte termijn geen bomen worden weggehaald in recreatiegebied Vlietland.
Staatsbosbeheer heeft ook uitgelegd waarom zij voornemens was deze werkzaamheden te doen: De essentaksterfte grijpt snel om zich heen zo ook in Vlietland. Om er voor te zorgen dat er geen onveilige situatie ontstaat, door afbrekende takken of zelfs omvallende bomen, is het voornemen om de 334 bomen langs Rietpolderweg en omgeving te kappen. Staatsbosbeheer wil het beeld van een laan, zoals nu door de essen wordt gevormd, zo snel mogelijk weer terugbrengen, door direct herplant te plegen van iepen, elzen en berken van ongeveer 3,5 meter hoog.
Staatsbosbeheer meldt nu dat tijdens het gesprek met de Vereniging Vrienden van Vlietland en RCV Vlietland bleek dat de beelden vanuit nut en noodzaak te ver uit elkaar liggen en is door Staatsbosbeheer voorgesteld om met een alternatief plan te komen en dit voor te leggen aan de belanghebbenden. Tot die tijd zal Staatsbosbeheer dus geen kap uitvoeren.
Zij zullen de komende periode benutten om de verschillende alternatieven te bespreken met de verschillende belangengroepen en deze ook voorleggen aan de provincie Zuid-Holland, in wiens opdracht zij het beheer over het gebied uitvoeren.

Reacties gesloten.