20 april 2018 Persbericht brief aan Gedep Staten van de Provincie inzake nakoming verbintenissen met BAM

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, vrijdag 20 april 2018.

PERSBERICHT!
Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart.

De eisen aan de provincie
De vier organisaties eisen van de provincie dat die ervoor zorgt,

  • dat de onveilige oevers van de Meeslouwerplas aan de kant van de Vliet in de zomer van 2018 worden gestabiliseerd,
  • dat in 2019 ook de oevers van de eilanden in de Meeslouwerplas worden verstevigd door die met grond aan te vullen,
  • dat de Meeslouwerplas in 2019 wordt voorzien van natuurvriendelijke oevers en dat er in dat jaar ook een krekengebied naast de Meeslouwerplas wordt aangelegd en
  • dat er in goed overleg met de organisaties zo snel mogelijk een geluidsscherm wordt aangelegd tussen Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en de A4 (Amsterdam-Rotterdam).

Een ‘derdenbeding’
De organisaties hebben alle recht deze eisen aan de provincie te stellen, want in 2009 heeft de provincie een overeenkomst met BAM gesloten en in die overeenkomst is o.a. ten behoeve van de Vereniging Vrienden van Vlietland en de Vogelwerkgroep Vlietland een zogenaamd ‘derdenbeding’ opgenomen.

Dit ‘derdenbeding’ hield in, dat de provincie en BAM mede ten behoeve van die organisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt. Daarbij ging het om het oeverherstel van de Meeslouwerplas en de eilanden daarin, de aanleg van een krekengebied binnen een bepaalde tijd en de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart binnen vier jaar nadat de vergunningen e.d. onherroepelijk van kracht waren geworden.

Door het derdenbeding zijn de organisaties partij geworden bij de overeenkomst tussen het provinciebestuur en BAM. De dag na het sluiten van die overeenkomst liet het provinciebestuur de betreffende organisaties dan ook weten, dat zij op grond van het derdenbeding konden eisen dat die afspraken zouden worden nagekomen.

Vervolgens is het herstel van de oevers en de eilanden in de Meeslouwerplas na een aantal jaren gestaakt, volgens de provincie omdat het aanbod van grond achterbleef bij de prognose. Van de aanleg van het krekengebied is tot op heden helemaal niets terechtgekomen.

Het overeengekomen geluidsscherm langs de A4
De provincie wil intussen ook geen geluidsscherm meer aanleggen, ten eerste omdat daar geen geld voor zou zijn, maar de provincie vindt een geluidsscherm intussen ook “onwenselijk”. Volgens de provincie moet de automobilist op de A4 namelijk vanaf de snelweg het landschap kunnen beleven en “een gevoel van openheid” blijven behouden. Wat de bezoekers van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart daarvan vinden laat de provincie buiten beschouwing. Het provinciebestuur ontleent deze vreemde opvatting aan een rapportje van het Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, nota bene geschreven in opdracht van de provincie zelf; een rapport waarop de vier organisaties (en ook de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg) in de zomer van het vorig jaar vernietigende kritiek hebben gegeven.

De geluidwerende voorzieningen die de provincie nu in plaats van een geluidsscherm voorstelt (een geluidwalletje van 1,5 meter hoog en een aantal geluidluwe plekken) zullen volgens de vier organisaties heel weinig effect hebben. Ze lieten Provinciale Staten vorig jaar dan ook weten, dat het hen niet verstandig leek als de provincie door zou gaan met het verzinnen van uitvluchten om aan haar verplichtingen te ontkomen. Ze verzochten de Provinciale Staten te bevorderen dat de provincie het overeengekomen geluidsscherm tussen Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en de A4 zo snel mogelijk zou aanleggen. Tot teleurstelling van de vier organisaties heeft dat geen succes gehad.

Dat het provinciebestuur nu bovendien de overeenkomst met BAM heeft aangepast en het geluidsscherm daar helemaal uit heeft gelaten, is volgens de vier organisaties onrechtmatig, want als partij bij die overeenkomst had daar hun toestemming voor moeten worden gevraagd en dat is nooit gebeurd. Daarom geldt de oorspronkelijke overeenkomst volgens hen ook nog steeds en eisen zij van het provinciebestuur en van BAM dat die nu zo snel mogelijk hun verplichtingen nakomen om een geluidsscherm langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart aan te leggen.

Zie ook de website van de Provincie Zuid Holland: onze reactie staat onder de reacties

 

Reacties gesloten.