25 februari 2018 – Vrienden in actie tegen de kaalslag in Vlietland

Het is een trieste aanblik: grote velden met stronken waar enkele maanden geleden nog duizenden bomen stonden… Met de aanleg van de RijnlandRoute en de toekomstige verbreding van de A4 als excuus, vindt er deze winter een ongekende  kaalslag in Vlietland plaats.

Op heel korte termijn dreigt er nu opnieuw een deel van de beeldbepalende bomen in Vlietland te worden gekapt. De aankondiging hierover kwam, zoals inmiddels te doen gebruikelijk, heel laat en via de ’tam-tam’ bij ons binnen. Deze keer is de motivatie dat de bomen ernstig aangetast zijn door de essentakziekte en daarom per direct allemaal (meer dan driehonderd) worden gerooid. Deskundige waarnemers zijn echter van mening dat deze ‘diagnose’ discutabel is en dat nader onderzoek moet uitwijzen wat hier een verstandige aanpak is. Dit met als doel zoveel mogelijk bomen te sparen.

De bestuursleden van de VvV hebben Staatsbosbeheer en PZH inmiddels een protestbrief tegen deze voornemens gestuurd, net zo als een aantal andere betrokkenen overigens. Want ook buiten de VvV is de verontwaardiging groot.

Het bestuur heeft alle leden opgeroepen om ook zélf te protesteren tegen de aanpak tot nu toe en aan te dringen op een constructievere werkwijze. Hoe meer reacties de geadresseerden ontvangen, hoe groter de kans dat we nog wat (volwassen) bomen in Vlietland overhouden.

Reacties gesloten.