29 augustus 2020 – Budget om Vlietland te verfraaien: vrijwilligers gezocht!

De Provincie Zuid-Holland heeft deze zomer een budget toegezegd waarmee de Vereniging Vrienden van Vlietland (VvV) de natuurwaarden in Vlietland wil vergroten. In samenwerking met de gebiedspartijen waarmee de VvV al lange tijd samenwerkt, gaat de vereniging enthousiast aan de slag met deze unieke kans!
De komende tijd worden in Vlietland daarom de volgende plannen gerealiseerd: het inzaaien van een zogenaamd ‘bijenlint’, het realiseren van een ijsvogelwand, het ophangen van 150 nestkasten en het planten van zo’n 12.000 bolgewassen (zogenaamde ‘stinzenplanten’) in diverse bosvakken.

Meer vogels en vleermuizen

De ijsvogelwand, bedoeld om extra nestgelegenheid te bieden aan dit schitterende vogeltje, zal dit najaar opgericht worden. Gekozen is voor een plek in het pas gerealiseerde Krekengebied, vrijwel recht tegenover het vogelkijkscherm. Op die manier vallen de ijsvogelactiviteiten waarop de gebiedspartijen hopen, goed te volgen voor geïnteresseerde bezoekers! Dit najaar zullen bovendien zo’n 150 nestkasten voor zangvogels in Vlietland worden opgehangen, aangevuld met enkele vleermuiskasten. Deze werkzaamheden zullen met vrijwilligers worden uitgevoerd, onder deskundige leiding van een ervaren lid van de VvV (en bioloog). Voor materialen en gereedschap wordt gezorgd; er is plaats voor 25 vrijwilligers.

Grotere plantenrijkdom

Komend voorjaar wordt in het noordoostelijke deel van Vlietland een geschikt gebied ingezaaid met een bloemen- en kruidenmengsel, aantrekkelijk voor bijen en allerlei andere insecten. Ook zullen, verspreid over Vlietland, stroken gras geschikt worden gemaakt als biotoop voor de Rietorchis.

Deze herfst zullen bovendien zo’n 12.000 bolgewassen (Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Boerenkrokussen, Boshyacinten en Daslook) worden geplant. Er zijn al verschillende bosvakken uitgezocht, die goed zichtbaar zijn voor wandelaars. Gekozen is voor zichzelf vermeerderende soorten die op verschillende momenten en vóórdat de bomen in blad komen, gaan bloeien. Op den duur zullen steeds grotere vlakken bosgrond bedekt raken met de kleurige bloementapijtjes.  

Ook deze verfraaiing van Vlietland wordt met vrijwilligers gerealiseerd. In de Herfstvakantie worden daartoe door de VvV twee middagen georganiseerd om de bollen te planten. Een leuk vakantie uitje, bijvoorbeeld voor (groot)ouders met hun (klein)kinderen! Voor het benodigde plantmateriaal, gereedschap (ook op kinderformaat), instructie en begeleiding wordt gezorgd, dus iedereen kan meedoen. Er is plaats voor ongeveer 100 inschrijvers.

Meedoen? Nadere bijzonderheden en de mogelijkheid tot inschrijven worden eind september (via de website en diverse andere kanalen) gepubliceerd. Belangstellenden (zowel voor het ophangen van nestkasten als voor het bollen planten) kunnen hun interesse ook nu alvast kenbaar maken via het contactformulier!

Het originele persbericht zoals door ons verzonden vind je hier.

Reacties gesloten.