29 november 2018 – Ledenvergadering Vrienden

Op de goedbezochte ledenvergadering werd iedereen bijgepraat over de activiteiten rond de vereniging. Enkele dagen eerder hebben onze voorzitter Ed en bestuurslid Sonja, samen met onze advocaat, gesproken met de provincie en hun advocaat over de brief die vlak voor de zomer aan de provincie is gestuurd om nakoming van de gemaakte afspraken te eisen.

Er ging veel aan vooraf. Vorig jaar zijn bijna alle fracties uit de Provinciale Staten bezocht (en een aantal zijn ook in Vlietland komen kijken). Nadat al eerder de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten moties hebben aangenomen om geluidswerende voorzieningen aan te leggen ging dat bij de stemming in Provinciale Staten net mis, de SGP trok op het laatste moment hun steun in. Anders was er dus geluidswering gekomen.

Maar omdat de Vrienden vinden dat de provincie de met ons gemaakte afspraken moet nakomen hebben we een crowdfundingsactie op touw gezet om aan financiën te komen de afspraken juridisch af te dwingen. Deze actie heeft een prachtig resultaat opgeleverd zodat we een advocaat konden inschakelen.

Ook werd stilgestaan bij de andere ontwikkelingen in en om Vlietland. En met de ontwikkeling van onze vereniging en is de contributie voor 2019 vastgesteld op €5 voor het lidmaatschap. Het gezinslidmaatschap blijft kosteloos en is voor alle (en natuurlijk zoveel mogelijk) extra leden van een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) om de Vrienden sterk te houden. De leden verleende het bestuur decharge over het gevoerde beleid en de financiën.

Reacties gesloten.