4 november 2022 – Uitvoering Bosbeheerplan van start

Deze week is er een start gemaakt met de jaarlijkse, kleinschalige werkzaamheden, onderdeel van het Bosbeheerplan. Daardoor wordt het jarenlang verwaarloosde bos in Vlietland de komende jaren stap voor stap gezonder, toekomstbestendiger en waardevoller voor de biodiversiteit gemaakt, met behoud van de huidige, kansrijke bomen. Grotere soortenrijkdom en duurzamer bomen, bosopbouw en onderhoud dat de biodiversiteit bevordert, maatwerk, waarbij gezonde bomen worden gespaard. Zonder grootschalige kaalslag, die hebben we juist kunnen voorkomen met onze acties in 2019, met als resultaat het Bosbeheerplan.

Reacties gesloten.