8 oktober 2012 – Ledenvergadering Vrienden

Op maandag 8 oktober kwamen de Vrienden bij elkaar in Buurthuis Vlietwijk voor de ledenvergadering. Na de opening van voorzitter Ed volgt een voorstelrondje en het vaststellen van het verslag van vorige jaar. Lid Louis wordt door de vergadering wederom benoemd als lid van de kascommissie. Hij zal dus ook volgend jaar de boeken controleren.

Daarna doet het bestuur verslag van alle activiteiten en gebeurtenissen binnen de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas en rond het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. Uiteraard worden ook de ontwikkelingen rond de Rijnlandroute besproken. Penningmeester Gaby licht de financiën toe waarna secretaris Ton de vergadering bijpraat over de ledenontwikkeling, het aantal leden is stabiel rond de 140. De vergadering stelt de contributie vast op € 5,- voor 2012. De ledenvergadering verleent, ondermeer onderschreven door het lid van de kascommissie Louis, het bestuur decharge. Ed dankt de aanwezigen hartelijk voor hun komst en sluit de vergadering af waarna er nog even kort wordt nagepraat.

Reacties gesloten.